+370 648 70776
+370 648 70776
Skundų, procesinių dokumentų rengimas
Rate this post

Skundų bei procesinių dokumentų rengimas

Tinkamas dokumento paruošimas – pirmas žingsnis į savo interesų apsaugojimą, teisių gynimą ir, ginčo atveju, bylos laimėjimą. Dokumento rengimas prasideda nuo, kuriuos reikia pasiekti rengiamu dokumentu. Mūsų patyrę specialistai padės greitai ir profesionaliai paruošti reikiamus dokumentus, kad apgintumėte savo teises ir teisėtus interesus.

Galime padėti paruošti įvairius skundus, raginimus dėl skolų, pareiškimus ir prašymus dėl įvairių teisėtų reikalavimų, parinksime tinkamą teisinę argumentaciją. Bet kokio dokumento rengimas prasideda nuo konsultacijos su klientu, išsiaiškinę ir išsamiai aptarę situaciją surandame tinkamą teisinę bazę. Remdamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, bei Teismų praktika rengiame įvairius dokumentus, o kilus ginčui ar klientui dalyvaujant teisminiame procese, galime paruošti reikiamus procesinius dokumentus bei suteikti kvalifikuotas konsultacijas dėl gautų procesinių dokumentų.

Procesiniu dokumentų rengimas – tai sudėtingas procesas, reikalaujantis specialių teisinių žinių, patirties ir įgūdžių. Ruošiant teisinius dokumentus yra būtina užtikrinti jų atitikimą Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimams. Būtina pažymėti, kad tik tinkamai ir kruopščiai parengti vekseliai, prašymai išduoti vykdomuosius įrašus, pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškiniai, priešieškiniai, prašymai dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo ar kiti procesiniai dokumentai, gali užtikrinti sklandų ir sėkmingą įmonės veiklos vykdymą bei galimą skolų išieškojimo procesą ar padėti išvengti nuostolių.

Įvertinę ir aptarę kliento situaciją, padėsime profesionaliai parengti šiuos pagrindinius procesinius dokumentus

 • pareiškimus, ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, priešieškinius;
 • dublikus (ieškovo atsiliepimai į atsakovo pareikštą atsiliepimą);
 • triplikus (atsakovo atsiliepimai į dubliką);
 • apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus;
 • kasacinius skundus, atsiliepimus į kasacinius skundus;
 • atskirus skundus;
 • pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo;
 • prašymus dėl nutarčių/teismo įsakymo įvykdymo ir teikimas juos vykdyti;
 • kreditorinius reikalavimus bankroto ir restruktūrizavimo bylose.

Taip pat galime parengti ir kitokius procesinius dokumentus:

 • dėl palikimo atsisakymo/ palikimo priėmimo
 • dėl nustatyto termino palikimui priimti pratęsimo
 • dėl juridinio reikšmę turinčio fakto nustatymui, kad palikimas buvo priimtas faktiškai jį  pradėjus jį valdyti
 • dėl kitų juridinę reikšmę faktų nustatymo
 • dėl sutikimo perleisti šeimos turtą
 • Actio Pauliana ieškiniai, vindikaciniai ieškiniai;
 • dėl sutarčių sąlygų pakeitimo ar sutarčių nutraukimo;
 • dėl skolos priteisimo
 • dėl neturtinės / turtinės žalos atlyginimo
 • dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu
 • sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių
 • dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės
 • dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu
 • dėl nepilnamečio vaiko (vaikų) gyvenamosios vietos nustatymo
 • dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku (vaikais) nustatymo
 • dėl išlaikymo priteisimo
 • dėl išlaikymo dydžio pakeitimo,  jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis
 • dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ir globos nustatymo, gobėjo nustatymo
 • dėl fizinio asmens pripažinimo ribotai veiksniu ir rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo
 • dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu
 • dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu
 • dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu)
 • dėl teismo leidimo įkeisti butą (namą) išdavimo
 • dėl teismo leidimo parduoti butą (namą) išdavimo
 • dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu išdavimo
 • dėl iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo
 • dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo
 • dėl civilinės bylos nagrinėjimo atidėjimo
 • dėl praleisto termino ieškiniui, skundui ar kt. dokumentui paduoti atnaujinimo
 • pareiškimas dėl vykdomojo rašto ir (ar) dėl kelių vykdomųjų raštų pagal vieną teismo sprendimą išdavimo.
 • Dokumentus, susijusius su intelektinės nuosavybės teisių gynimu;
 • Kitus dokumentus, pagal kliento poreikį.

Prieš rengdami bet kokį procesinį dokumentą, išsamiai nagrinėjame kliento situaciją, įvertiname faktines aplinkybes, nagrinėjame teismine praktiką, teikiame profesionalias konsultacijas ir išaiškiname kiekvieno dokumento sukuriamas teisines pasekmes. Kiekvieną ruošiamą dokumentą deriname su klientu.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Prisijungime prie mūsų gausau būrio sekėjų ir nepraleiskite geriausių pasiūlymų

Opening a Bank Account in Spain                  Business requirements in Spain                   Cost of starting Business in Spain                   Setting Up a Bar in Spain 
Accounting Services in Spain                         Spain Market Research                                Employ Foreigner in Spain                               Opening a restaurant in Spain
EU Blue Card for Spain                                  Spanish Business Visa Assistance               Business for Sale in Spain                               Company registration in Alicante