+370 648 70776
+370 648 70776
Leidimai užsieniečiams gyventi Lietuvos Respublikoje
Rate this post

Leidimai gyventi ir dirbti Lietuvoje

Pagrindinis imigracijos teisės aktas, reglamentuojantis užsieniečiams leidimus gyventi, jų rūšis ir išdavimo tvarką yra LR įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties”. Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje suteikia teisę užsieniečiui gyventi Lietuvoje, pasirinkti gyvenamąją vietą, ją keisti, išvykti iš Lietuvos ir grįžti į ją leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu. Užsieniečiams išduodami tokie leidimai gyventi:

  • leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje  – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvoje jame nurodytą laiką. Papratai pažymėjimas išduodamas 2 metams. Užsienietis, kuris pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo gyventi išdavimo, turi pateikti prašymą Lietuvos ambasadoje arba, jei jis randasi Lietuvoje, – Migracijos Departamentiu / Valdybai. Apie savo gyvenamosios vietos arba darbovietės pasikeitimą užsienietis privalo pranešti teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui. Taip pat svarbu paminėti, kad išvykdamas iš Lietuvos ilgesniam negu 6 mėn. laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą.

Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Yprastai išduodamas 2 metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams.

ES valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų ir atitinkantiems bent vieną iš įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 101 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, jų teisei gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išduodama vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažyma. Pažyma galioja 5 metus nuo sprendimo išduoti pažymą priėmimo arba numatomą ES piliečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį, jei šis laikotarpis yra trumpesnis negu 5 metai.
Leidimai laikinai gyventi Airijoje, Bulgarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre ir Rumunijoje, išduoti šių valstybių atitinkamų institucijų, nesuteikia teisės be vizos atvykti į Lietuvą, nes minėtos šalys netaiko Šengeno teisyno nuostatų. Bet šių šalių piliečiams  yra supaprastinti reikalavimai vizai gauti.

LEIDIMAI NUOLAT GYVENTI LIETUVOJE

Leidimas nuolat gyventi išduodamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas. Pagal įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 2 dalį, leidimas nuolat gyventi užsieniečio nustatytos formos prašymu gali būti pakeistas, jeigu:

1) užsienietis pakeičia asmens duomenis;
2) leidimas nuolat gyventi tapo netinkamas naudoti;
3) pasibaigia leidimo nuolat gyventi galiojimas;
4) leidime nuolat gyventi yra netikslių įrašų;
5) leidimas nuolat gyventi yra prarastas.

Asmuo, turintis leidimą gyventi Lietuvoje, turi teisę laisvai, be vizų, keliauti po visą Šengeno erdvę, kuriai priklauso 25 valstybės: Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija,  Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija ir Vokietija.

Mūsų profesionalų komanda padės jums parengti reikiamus dokumentus, išversti juos į lietuvių kalbą, atstovaus valstybinėse institucijose, suteiks teisinę pagalbą gaunant leidimą gyventi Lietuvoje.

Opening a Bank Account in Spain                  Business requirements in Spain                   Cost of starting Business in Spain                   Setting Up a Bar in Spain 
Accounting Services in Spain                         Spain Market Research                                Employ Foreigner in Spain                               Opening a restaurant in Spain
EU Blue Card for Spain                                  Spanish Business Visa Assistance               Business for Sale in Spain                               Company registration in Alicante