+370 648 70776
+370 648 70776
Leidimai užsieniečiams gyventi Lietuvos Respublikoje
Rate this post

Leidimai užsieniečiams gyventi Lietuvos Respublikoje

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis leidimus gyventi, jų rūšis ir išdavimo tvarką yra LR įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties”.

Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) suteikia teisę užsieniečiui gyventi Lietuvos Respublikoje, pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu.

Užsieniečiams išduodami tokie leidimai gyventi:

  • leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  • leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Pirmą kartą užsieniečiui išduodant leidimą gyventi, paprastai išduodamas leidimas laikinai gyventi, išskyrus Įstatymo nustatytus atvejus.

Užsienietis, kuris pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo gyventi išdavimo, prašymą išduoti leidimą gyventi turi pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai užsienyje. Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, prašymą išduoti leidimą gyventi bei pateikiant jį pirmą kartą, gali pateikti vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai, tačiau tokio prašymo pateikimas nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, iki bus išnagrinėtas užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi ir priimtas sprendimas.

Užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir į ją grįžti leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą užsienietis privalo pranešti teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui (toliau – migracijos tarnyba) ir nepamiršti, kad Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nurodyta, jog asmuo, išvykdamas iš Lietuvos Respublikos ilgesniam negu 6 mėn. laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą.

Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis. Jis paprastai išduodamas vieneriems metams, tačiau gali būti išduotas ir trumpesniam laikui. Lietuvių kilmės asmenims ir užsieniečiams, išsaugojusiems teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, leidimas laikinai gyventi išduodamas penkeriems metams.

ES valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų ir atitinkantiems bent vieną iš įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 101 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, jų teisei gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išduodama vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažyma. Pažyma galioja 5 metus nuo sprendimo išduoti pažymą priėmimo arba numatomą ES piliečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį, jei šis laikotarpis yra trumpesnis negu 5 metai.

Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių piliečiams taikomos tokios pat nuostatos, kaip ir ES valstybių narių piliečiams.

LEIDIMAI NUOLAT GYVENTI LIETUVOJE

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.

Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas. Pagal įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 2 dalį, leidimas nuolat gyventi užsieniečio nustatytos formos prašymu gali būti pakeistas, jeigu:

1) užsienietis pakeičia asmens duomenis;
2) leidimas nuolat gyventi tapo netinkamas naudoti;
3) pasibaigia leidimo nuolat gyventi galiojimas;
4) leidime nuolat gyventi yra netikslių įrašų;
5) leidimas nuolat gyventi yra prarastas.

Galiojant leidimui laikinai gyventi LR, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų ne Europos Sąjungos šalių piliečiai turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje,  ją keisti, išvykti iš Lietuvos ir grįžti į ją.

Be to, minėtu laikotarpiu šių šalių piliečiai turi teisę laisvai, be vizų, keliauti po visą Šengeno erdvę, kuriai priklauso 25 valstybės:

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija,  Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija ir Vokietija.

Leidimai laikinai gyventi Airijoje, Bulgarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre ir Rumunijoje, išduoti šių valstybių atitinkamų institucijų, nesuteikia teisės be vizos atvykti į Lietuvą, nes minėtos šalys netaiko Šengeno teisyno nuostatų. Bet šių šalių piliečiams  yra supaprastinti reikalavimai vizai gauti.

Mūsų profesionalų komanda padės jums surinkti reikiamus dokumentus, išversti juos į reikiamą kalbą, atstovaus valstybinėse institucijose, suteiks kitokią teisinę pagalbą gaunant leidimą gyventi Lietuvoje.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Prisijungime prie mūsų gausau būrio sekėjų ir nepraleiskite geriausių pasiūlymų

Opening a Bank Account in Spain                  Business requirements in Spain                   Cost of starting Business in Spain                   Setting Up a Bar in Spain 
Accounting Services in Spain                         Spain Market Research                                Employ Foreigner in Spain                               Opening a restaurant in Spain
EU Blue Card for Spain                                  Spanish Business Visa Assistance               Business for Sale in Spain                               Company registration in Alicante