Rate this post

doctor shopping for soma prescription Naujos įmonės steigimas

http://waterloomilitaria.com/product/ww1-french-ardrian-inkwell/?add-to-cart=2839 Teikiame įmonių registravimo paslaugas nuo 2005 metų. Padedame įregistruoti įmonės pavadinimą, atidaryti UAB kaupiamąją banko sąskaitą, suformuoti įstatinį kapitalą. Įmonės registravimo procesas Lietuvoje trunka apie 2 savaites. Suteikiame įmonės registracijos adresą. Taip pat teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas, padedame įregistruoti įmonę į PVM.

http://waterloomilitaria.com/modules/feeder/rss.php?id_category=28  

Kurią teisinę formą pasirinkti?

http://waterloomilitaria.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589415064.8647830486297607421875 Šiandien uždaroji akcinė bendrovė yra populiariausia juridinio asmens forma. Tai yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, taigi bendrovė yra atsako kreditoriams tik savo turtu. Bendrovės registracijos procesas neužima daug laiko ir nereikalauja didelio įstatinio kapitalo. Bendrovę gana paprasta valdyti, ji lanksti priimant svarbius sprendimus.

http://waterloomilitaria.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589412417.8759779930114746093750 Individuali įmonė gali būti svarstoma kaip alternatyva smulkiam verslui vykdyti, bet neribota civilinė atsakomybė yra rimtas šios formos trūkumas. Dėl tos pačios priežasties (dėl neribotos civilinės atsakomybės taikomos kai kuriems nariams) tikroji ir komanditinė ūkinės bendrijos neatrodo labai patrauklios verslui pradėti. Akcinė bendrovė, nors ir turi ribotą atsakomybę, bet dažniausiai naudojama stambesniam verslui, nes reikalauja didelių lėšų formuojant įstatinį kapitalą ir sudėtingesnės valdymo struktūros. Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Nors tokios bendrovės sukūrimas nereikalauja įstatinio kapitalo, bendrovės steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys, o buhalterinė apskaita yra paprastesnė nei uždarosios akcinės bendrovės tik kai kuriais atvejais.

Uždaroji akcinė bendrovė

http://waterloomilitaria.com/?controller=cart Dėl visų aukščiau aptartų priežasčių verslininkai dažnai registruoja uždarąją akcinę bendrovę. Vienas iš svarbiausių žingsnių bendrovės registracijos procese yra veiklos sričių pasirinkimas. Bendrovės tam tikrai veiklai vykdyti gali prireikti licencijos. Todėl šis klausimas turėtų būti apsvarstytas iš anksto. Jūs taip pat turite nuspręsti, kas bus bendrovės steigėjai. Norint atidaryti uždarąją akcinę bendrovę užtenka vieno fizinio ar juridinio asmens, bet ne daugiau kaip 250 akcininkų. Minimalus bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 500 eurų. Šia suma galima disponuoti iškart po bendrovės dokumentų registracijos – pirkti kompiuterius, prekes, mokėti už biuro nuomą ir pan.

Atstovybė ir filialas

http://waterloomilitaria.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589401832.7334840297698974609375 Atstovybės registracija suteikia verslininkui labai ribotas veiklos galimybes, nes atstovybė negali užsiimti komercine veikla, o atlieka kitokias funkcijas. Tačiau tam tikrais atvejais atstovybės registravimas yra pateisinamas dėl mokestinių priežasčių. Skirtingai nei atstovybės, filialas gali užsiimti komercine veikla, bet tai nėra atskiras juridinis asmuo. Be to, prieš registruojant filialą, būtina atidžiai išnagrinėti mokestinus niuansus.

Juridinio asmens registravimo tvarka

go Kai verslininkas nusprendė dėl įmonės teisinės formos ir veiklos srities, būtina rezervuoti įmonės pavadinimą Juridinių asmenų registre ir parengti šiuos dokumentus:

  1. Jei steigėjas yra juridinis asmuo, būtinas valdybos ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas įsteigti naują įmonę;
  2. Tinkamai patvirtintas įgaliojimas dėl teisės pasirašyti steigimo aktą (sutartį), įstatų ir registracijos formas, jei steigėjas nėra pasirengęs to atlikti pats;
  3. Įmonės pavadinimo variantai. Įmonės pavadinimas turėtų būti parašytas lotyniškomis raidėmis ir atitikti teisinius ir lietuvių kalbos reikalavimus. Patartina paruošti keletą variantų ir pasikonsultuoti dėl pavadinimo tinkamumo su Valstybine lietuvių kalbos komisija. Pasirinktas pavadinimas turėtų būti užrezervuotas Juridinių asmenų registre;
  4. Įstatai. Reikalavimai įstatams yra nustatyti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.
  5. Sprendimas dėl registracijos adreso Lietuvoje. Bendrovė privalo pasirinkti registracijos adresą, tačiau neprivalo būti, arba veikti būtent tuo adresu. Bendrovė gali naudoti ir kitą adresą savo verslui, tačiau būtina apie tai pranešti specialia forma;
  6. Būsimo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu yra), paso numeris, adresas ir jo paso kopija;
  7. Akcininko pavadinimas, adresas ir registracijos numeris. Jei tai fiziniai asmenys, reikia nurodyti vardą, asmens kodą (jeigu yra), paso numerį, adresą;
  8. Steigimo aktas (sutartis), kaip numatyta LR akcinių bendrovių įstatyme;
  9. Būtina atidaryti kaupiamąją sąskaitą banke įstatiniam kapitalui suformuoti.
  10. Pateikti užpildytas JAR forma Juridinių Asmenų Registrui.

Steigėjas gali pats pasirūpinti visais dokumentais. Tačiau be tinkamos patirties procesas gali užtrukti. Todėl, jei nuspręsite atidaryti įmonę Lietuvoje, patartina kreiptis į patyrusius specialistus, kurie padės išvengti galimų problemų ir visa procedūra bus įvykdyta per 1-2 savaites. Jums tereikia pasirašyti parengtus dokumentus ir pateikti reikiamą informaciją pildant įvairias formas Juridinių asmenų registre.

Po įmonės registracijos galite pradėti dirbti ir disponuoti lėšomis bendrovės sąskaitoje ir sudaryti sandorius. Tuomet reikėtų pagalvoti apie įmonės registravimą PVM mokėtoju, darbuotojų paiešką, darbo sutartis ir kitus vidaus dokumentus. Tačiau, galite pavesti atlikti visas šias užduotis specialistams, kurie suteiks jums visokeriopą pagalbą po bendrovės atidarymo.