BUY Soma COD ~ BUY Soma FAST DELIVERY Veiklos licencijos ir leidimai Lietuvoje

Tramadol 50Mg Buy Online Įstatymų nustatytais atvejais užsiimti tam tikra veikla Lietuvoje įregistruotos įmonės gali tik turėdamos atitinkamą licenciją ar leidimą. Tokių veiklų sąrašas yra numatytas LR teisės aktuose. Taigi norėdami užiimti tam tikra veikla jums gali prireikti papildomų įgūdžių; arba gali prireikti gauti patvirtinimą apie darbo vietos (veiklos vykdymo vietos) tinkamumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams, nes netinkamas tam tikros veiklos atlikimas gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai ir gyvybei. Tokiu būdu, tam tikros veiklos licencijavimu siekiama užtikrinti būtinų papildomų įgūdžių turėjimą bei išvengi pavojaus.

enter site

Licencijavimo taisyklės

enter Kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamos veiklos rūšiai LR Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles (LR CK 2.78 str. 1 d.). Licencijavimo taisyklėse nurodoma licencijuojama veikla, licenciją išduodanti institucija ir jos įgaliojimai, licencijai gauti reikalingi dokumentai, pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir kt. Informaciją apie galiojančias licencijavimo taisykles bei jas reglamentuojančius teisės aktus, licencijų išdavimo tvarką galima gauti nurodytose ministerijose ir Vyriausybės įstaigose, taip pat institucijos, išduodančios licenciją, interneto puslapyje.

Tramadol Mastercard Fedex

enter site Licencija išduodama neterminuotam laikui, jei yra įvykdytos licencijavimo taisyklėse nustatytos sąlygos. Licencija verstis tam tikra veikla arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją pateikiamas pareiškėjui per teisės aktuose nustatytą terminą.

http://waterloomilitaria.com/?s=french

follow site Išduodamų licencijų, leidimų sąrašą galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos interneto svetainėje . Svarbu atkreipti dėmesį, jog šie sąrašai nėra galutiniai, o tik informacinio pobūdžio. Todėl fizinis asmuo turėtų pats papildomai pasidomėti apie reikalavimus jo norimai vykdyti veiklos rūšiai.

http://waterloomilitaria.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589407676.5693440437316894531250

http://waterloomilitaria.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589402186.2144720554351806640625 Ūkinės komercinės veiklos licencijavimo metodiniai nurodymai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 274 „Dėl ūkinės komercinės veiklos licencijavimo metodinių nurodymų patvirtinimo”.

click

Order Tramadol From Uk Licencijavimo taisyklėse nurodoma:

Buy Cheap Tramadol Online
 • licencijuojama veikla;
 • licenciją išduodanti institucija ir jos įgaliojimai;
 • licencijai gauti reikalingi dokumentai;
 • pateiktų dokumentų nagrinėjimo tvarka ir terminai;
 • licencijų rūšys ir jų išdavimo sąlygos, pakartotinis licencijos išdavimas;
 • licencijos formos;
 • išduodamų licencijų registravimo tvarka;
 • atsisakymo išduoti licencijas atvejai;
 • licencijuojamos veiklos sąlygos, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas;
 • licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarka;
 • licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka;
 • licencijavimo taisyklėse gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai bei sąlygos.

go to site Pagrindinės veiklos sritys, kurioms reikalingos licencijos ar leidimai:

 • Žmonių prvežimas;
 • Krovinių gabenimas;
 • Viešas maitinimas;
 • Statyba;
 • Alkoholio ir tabako gamyba ir pardavimas;
 • Farmacijos veikla;
 • Naftos produtų gamyba ir pardavimas.

http://waterloomilitaria.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589412597.0537869930267333984375 Tačiau įmonės veikloje gali prireikti ne tik licencijų, bet ir tam tikrų leidimų. Įmonė privalo turėti valstybės institucijų išduotus leidimus ir kitus dokumentus verstis tam tikra ūkine komercine veikla, jei to reikalauja įstatymai. Vienas iš tokių leidimų, kuriuos privalo įsigyti įmonė, vykdanti atitinkamą ūkinę komercinę veiklą (viešojo maitinimo veikla, kirpykols veikla), yra leidimas-higienos pasas.

follow link Leidimus-higienos pasus išduoda rajonų visuomenės sveikatos centrai, o informaciją apie konkrečius visuomenės sveikatos centrus teikia Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

http://waterloomilitaria.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1589410026.0944650173187255859375 Lietuvoje nėra vieningos licencijavimo sistemos, taip pat nėra ir vienos licencijavimo institucijos, kai kurioms veikloms nustatytos licencijavimo taisyklės yra labai griežtas. Todėl gali iškilti sunkumų pateikiant dokumentus ar gaunant licenciją ar leidimą veiklai vykdyti bei perprantant teisės aktų subtilybes. Todėl siūlome pasinaudoti mūsų profesionalių konsultantų paslaugomis. Taigi, mūsų patyrę profesionalai gali jums patarti licencijų ir leidimų klausimais, padėti teisingai paruošti visus reikiamus dokumentus bei pateikti juos atitinkamai vasltybinei institucijai. Tokiu būdu reikiamą licenciją ar leidimą gausite per trumpiausiai įmanomą laiką.