Teisinės paslaugos verslui

Teikiame teisines ir mokesčių konsultavimo paslaugas Lietuvoje bei esame pasirengę jums padėti. Kadangi dirbame keliose siaurose, specifinėse srityse, galime pasiūlyti greitus ir efektyvius, praktikoje patikrintus sprendimus. Galime suteikti profesionalias konsultacijas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims. BizBon – verslo konsultantas: teisinės paslaugos visoje Lietuvoje.

 

Pagrindinės teisinių paslaugų sritys
 • Įmonių ar verslo pirkimas, pardavimas, sujungimas;
 • Bendrovės audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos;
 • Konsultavimas mokesčių srityje;
 • Dokumentacijos rengimas įvairioms institucijoms siekiant gauti kvalifikacinius pažymėjimus, licencijas, leidimus;
 • Skundų, ieškinių, prašymų, pareiškimų ir kitų dokumentų rengimas;
 • Įmonės vidaus dokumentų rengimas: vidaus darbo taisyklės, pareiginės instrukcijos, žurnalai, įsakymų projektai, darbo sutartys, kolektyvinės sutartys, įstatinio kapitalo keitimo dokumentai, materialinės atsakomybės sutartys ir t.t;
 • Įmonės steigiamųjų dokumentų, akcininkų ar valdybos susirinkimo protokolų rengimas;
 • Paskolų, pirkimo / pardavimo, nuomos, atstovavimo, rangos, autorių teisių, darbo ir kitų sutarčių rengimas ir analizė, teisinių išvadų teikimas;
 • Užsieniečių įdarbinimo paslaugos. Leidimas gyventi Lietuvoje.

Kliento pageidavimu galime padėti įsteigti atstovybes, filialus ar dukterines įmones. Be to, galime patarti bei padėti rengti įvairias sutartis. Dirbdami su klientais visuomet siekiame abipusiai naudingo bendradarbiavimo.
Priklausomai nuo kliento poreikių ir situacijos taip pat galime pasiūlyti buhalterinės apskaitos sprendimus, parengti mokesčių susigrąžinimo dokumentus bei pasiūlyti kitas teisines ir mokesčių konsultavimo paslaugas. Be to, supažindiname klientus su mokesčio planavimo ir optimizavimo galimybėmis.

Įmonės vidinių dokumentų rengimas

 

Įmonių vidiniai dokumentai reglamentuoja įmonės kasdienę veiklą. Pagal savo klientų poreikius teikiame išsamią konsultaciją juridinių asmenų steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ir kt.) bei duomenų keitimo klausimais visos procedūros metu. Klientų pageidavimu surašome akcininkų ir valdybos susirinkimų protokolus, metinius pranešimus, parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją bei kitus teisinius dokumentus, užtikriname tinkamą informacijos apie keičiamus juridinio asmens duomenis paskelbimą. Be to, pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas, atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose.

Taip pat rengiame įmonių vidaus tvarkos taisykles, įsakymų projektus, pareigines instrukcijas, kitokius procedūrinius dokumentus, kurie padeda užtikrinti bet kurios įmonės sklandžią veiklą. Tinkamai ir laiku parengti vidiniai dokumentai padeda išvengti klaidų ar kitokių problemų ateityje.

 

Sutarčių rengimas ir teisinė analizė

 

Kiekvienos įmonės veiklos pagrindą sudaro dokumentai. Vidiniai dokumentai (steigiamieji dokumentai, įmonės įstatai) apibrėžia įmonės veiklą, jos tikslus, valdymo organus bei jų kompetenciją. Dokumentų pagrindu valdoma įmonė (akcininkų, valdybos sprendimai, įsakymai) sudaromi sandoriai (sutartys). Todėl siekiant užtikrinti sklandžią įmonės veiklą ir išvengti ginčų ateityje, svarbu tinkamai ir profesionaliai parengti dokumentus.

Sutartis – tai  dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Sutartys sudaro bet kurios įmonės komercinės veiklos pagrindą. Sutarčių pagrindu vyksta prekių ar paslaugų judėjimas, atliekami atsiskaitymai, įmonė gauna pajamas.

Pagrindiniai sutarčių vykdymo principai –  šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdant sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Atkreiptinas dėmesys, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.

Įstatymas numato tam tikrus konkrečių sutarčių formos ir turinio reikalavimus, be to, jokios sutarčių nuostatos negali prieštarauti imperatyvioms kitų įstatymų nuostatoms. Taigi rengiant sutartį reikalinga kruopšti ir išsami reikalavimų, taikomų pagal konkrečios sutarties pobūdį ir specifiką, teisinė analizė. Svarbu nepamiršti, jog įstatymas numato tam tikrų sutarčių (pvz., nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo, nekilnojamųjų daiktų nuomos, sudarytos ilgesniam kaip vienerių metų terminui ir kt.) privalomą teisinę registraciją, tam tikroms sutartims nustatyta privaloma rašytinė notarinė forma.

Neįregistravus sutarties (tuo atveju, kai tai privaloma) ji negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis ir nesukelia jiems teisinių pasekmių. Atkreiptinas dėmesys, kad pačioms šalims sutartis galioja, nors ir nėra privalomai įregistruota. Šalių teisės ir pareigos tokiais atvejais atsiranda ne nuo sandorio įregistravimo, o nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatyme ar šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai įstatymas nustato, kad šalių teisės ir pareigos atsiranda tik nuo sandorio įregistravimo.

Mūsų kompanijos profesionalai padės išsiaiškinti jūsų poreikius ir parengti sutartis pagal jūsų individualius poreikius, suteiks reikiamas konsultacijas. Taip pat atstovaujame savo klientus derybose dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ar nutraukimo, taip pat analizuojame klientų pateiktas sutartis, teikiame teisines išvadas. Jūsų pageidavimu galime parengti ar išanalizuoti tokias sutartis:

 1. Pirkimo – pardavimo sutartis;
 2. Mainų sutartis;
 3. Skolos perkėlimo sutartis;
 4. Dovanojimo sutartis;
 5. Nuomos sutartis;
 6. Panaudos / Rangos sutartis;
 7. Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis;
 8. Franšizės sutartis;
 9. Komiso sutartis;
 10. Paslaugos sutartis;
 11. Paskolos ir kreditavimo sutartys, faktoringas;
 12. Krovinių vežimo, ekspedicijos sutartis;
 13. Jungtinės veiklos sutartis ir kitas sutartis.

 

Skundų bei procesinių dokumentų rengimas. Atstovavimas teisme.

Tinkamas dokumento paruošimas – pirmas žingsnis į savo interesų apsaugojimą, teisių gynimą ir, ginčo atveju, bylos laimėjimą. Dokumento rengimas prasideda nuo, kuriuos reikia pasiekti rengiamu dokumentu. Mūsų patyrę specialistai padės greitai ir profesionaliai paruošti reikiamus dokumentus, kad apgintumėte savo teises ir teisėtus interesus.

Galime padėti paruošti įvairius skundus, raginimus dėl skolų, pareiškimus ir prašymus dėl įvairių teisėtų reikalavimų, parinksime tinkamą teisinę argumentaciją. Bet kokio dokumento rengimas prasideda nuo konsultacijos su klientu, išsiaiškinę ir išsamiai aptarę situaciją surandame tinkamą teisinę bazę. Remdamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, bei Teismų praktika rengiame įvairius dokumentus, o kilus ginčui ar klientui dalyvaujant teisminiame procese, galime paruošti reikiamus procesinius dokumentus bei suteikti kvalifikuotas konsultacijas dėl gautų procesinių dokumentų.

Ruošiant teisinius dokumentus yra būtina užtikrinti jų atitikimą Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimams. Būtina pažymėti, kad tik tinkamai ir kruopščiai parengti vekseliai, prašymai išduoti vykdomuosius įrašus, pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, ieškiniai, priešieškiniai, prašymai dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo ar kiti procesiniai dokumentai, gali užtikrinti sklandų ir sėkmingą įmonės veiklos vykdymą bei galimą skolų išieškojimo procesą ar padėti išvengti nuostolių.

Įvertinę ir aptarę kliento situaciją, padėsime profesionaliai parengti šiuos pagrindinius procesinius dokumentus

 • pareiškimus, ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, priešieškinius;
 • dublikus (ieškovo atsiliepimai į atsakovo pareikštą atsiliepimą);
 • triplikus (atsakovo atsiliepimai į dubliką);
 • apeliacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius skundus;
 • kasacinius skundus, atsiliepimus į kasacinius skundus;
 • atskirus skundus;
 • pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo;
 • prašymus dėl nutarčių/teismo įsakymo įvykdymo ir teikimas juos vykdyti;

Prieš rengdami bet kokį procesinį dokumentą, išsamiai nagrinėjame kliento situaciją, įvertiname faktines aplinkybes, nagrinėjame teismine praktiką, teikiame profesionalias konsultacijas ir išaiškiname kiekvieno dokumento sukuriamas teisines pasekmes. Kiekvieną ruošiamą dokumentą deriname su klientu.

Lietuvos verslo ypatumai

Lietuva, būdama senojo žemyno geografiniu centru, siekia tapti svarbiu pasaulinių investicijų ir naujų verslo idėjų bei startuolių traukos tašku. Pažymėtina, kad Lietuvos ekonomikos augimas per pastaruosius kelerius metus yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių. Kalbant apie verslo pradžios paprastumą, anot Pasaulio Banko išvadų, Lietuva užima vieną iš lyderiaujančių pozicijų pasaulyje.

Lietuva taip pat užima pirmaujančias pozicijas ES bendradarbiavimo tarp verslo ir švietimo srityje. Mūsų šalis yra gerai žinoma dėl didelio kiekio išsilavinusių žmonių, aukštos kvalifikacijos specialistų, puikiai išvystytos IT infrastruktūros. Didžiuojamės išplėtę biologinių ir lazerinių technologijų sritis. Lietuvoje gerai išvystytas sausumos ir jūrų transporto tinklas, puikiai teikiamos transporto bei finansinės paslaugos.

Mūsų tarptautinė įmonė, turinti veikiančių filialų tinklą keliose ES šalyse, gali pasiūlyti platų teisinių paslaugų asortimentą, įskaitant ir bet kokio verslo Lietuvoje steigimą, plėtrą ir valdymą (pvz., naujos įmonės steigimas ir registravimas, pagalbos įsigyjant jau įregistruotą įmonę suteikimas, taip pat rinkos tyrimų konkrečiame verslo sektoriuje atlikimas ir t.t.), taip pat verslo imigracijos paslaugas: teikiame pagalbą rengdami visus reikiamus dokumentus, siekiant gauti arba pratęsti leidimą gyventi Lietuvoje, užtikrinantį galimybę gyventi, dirbti ir tokiu būdu laisvai judėti visoje Šengeno teritorijoje, teikiame užsieniečių įdarbinimo paslaugas, įskaitant jų įdarbinimą jūsų įmonėje ir t.t.

 

tecnopolis.org contenteddesigns.org two-fifteen.net yanhongkeji.com sexenvideo.com puul.net blonde milf