+370 648 70776
+370 648 70776
Įmonės vidinių dokumentų ir sutarčių rengimas
Rate this post

Įmonės vidinių dokumentų ir sutarčių rengimas

Kiekvienos įmonės veiklos pagrindą sudaro dokumentai. Vidiniai dokumentai (steigiamieji dokumentai, įmonės įstatai) apibrėžia įmonės veiklą, jos tikslus, valdymo organus bei jų kompetenciją. Dokumentų pagrindu valdoma įmonė (akcininkų, valdybos sprendimai, įsakymai) sudaromi sandoriai (sutartys). Todėl siekiant užtikrinti sklandžią įmonės veiklą ir išvengti ginčų ateityje, svarbu tinkamai ir profesionaliai parengti dokumentus.

Sutarčių rengimas ir teisinė analizė

Sutartis – tai  dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

Sutartys sudaro bet kurios įmonės komercinės veiklos pagrindą. Sutarčių pagrindu vyksta prekių ar paslaugų judėjimas, atliekami atsiskaitymai, įmonė gauna pajamas.

Pagrindiniai sutarčių vykdymo principai –  šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, vykdant sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Atkreiptinas dėmesys, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.

Įstatymas numato tam tikrus konkrečių sutarčių formos ir turinio reikalavimus, be to, jokios sutarčių nuostatos negali prieštarauti imperatyvioms kitų įstatymų nuostatoms. Taigi rengiant sutartį reikalinga kruopšti ir išsami reikalavimų, taikomų pagal konkrečios sutarties pobūdį ir specifiką, teisinė analizė. Svarbu nepamiršti, jog įstatymas numato tam tikrų sutarčių (pvz., nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo, nekilnojamųjų daiktų nuomos, sudarytos ilgesniam kaip vienerių metų terminui ir kt.) privalomą teisinę registraciją, tam tikroms sutartims nustatyta privaloma rašytinė notarinė forma.

Neįregistravus sutarties (tuo atveju, kai tai privaloma) ji negali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis ir nesukelia jiems teisinių pasekmių. Atkreiptinas dėmesys, kad pačioms šalims sutartis galioja, nors ir nėra privalomai įregistruota. Šalių teisės ir pareigos tokiais atvejais atsiranda ne nuo sandorio įregistravimo, o nuo to momento, kuris yra nustatytas įstatyme ar šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai įstatymas nustato, kad šalių teisės ir pareigos atsiranda tik nuo sandorio įregistravimo.

Mūsų kompanijos profesionalai padės išsiaiškinti jūsų poreikius ir parengti sutartis pagal jūsų individualius poreikius, suteiks reikiamas konsultacijas. Taip pat atstovaujame savo klientus derybose dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ar nutraukimo, taip pat analizuojame klientų pateiktas sutartis, teikiame teisines išvadas. Jūsų pageidavimu galime parengti ar išanalizuoti tokias sutartis:

 1. Pirkimo – pardavimo sutartis;
 2. Mainų sutartis;
 3. Skolos perkėlimo sutartis;
 4. Dovanojimo sutartis;
 5. Nuomos sutartis;
 6. Panaudos / Rangos sutartis;
 7. Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis;
 8. Franšizės sutartis;
 9. Komiso sutartis;
 10. Pasaugos sutartis;
 11. Paskolos ir kreditavimo sutartys, faktoringas;
 12. Krovinių vežimo, ekspedicijos sutartis;
 13. Jungtinės veiklos sutartis ir kitas sutartis.

 

Įmonės vidinių dokumentų rengimas

Įmonių vidiniai dokumentai reglamentuoja įmonės kasdienę veiklą. Pagal savo klientų poreikius teikiame išsamią konsultaciją juridinių asmenų steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ir kt.) bei duomenų keitimo klausimais visos procedūros metu. Klientų pageidavimu surašome akcininkų ir valdybos susirinkimų protokolus, metinius pranešimus, parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją bei kitus teisinius dokumentus, užtikriname tinkamą informacijos apie keičiamus juridinio asmens duomenis paskelbimą. Be to, pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas, atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose.

Taip pat rengiame įmonių vidaus tvarkos taisykles, įsakymų projektus, pareigines instrukcijas, kitokius procedūrinius dokumentus, kurie padeda užtikrinti bet kurios įmonės sklandžią veiklą. Tinkamai ir laiku parengti vidiniai dokumentai padeda išvengti klaidų ar kitokių problemų ateityje.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Prisijungime prie mūsų gausau būrio sekėjų ir nepraleiskite geriausių pasiūlymų

Opening a Bank Account in Spain                  Business requirements in Spain                   Cost of starting Business in Spain                   Setting Up a Bar in Spain 
Accounting Services in Spain                         Spain Market Research                                Employ Foreigner in Spain                               Opening a restaurant in Spain
EU Blue Card for Spain                                  Spanish Business Visa Assistance               Business for Sale in Spain                               Company registration in Alicante