Rate this post

Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje

Užsienietis, kuris ketina dirbti Lietuvoje, privalo įsigyti leidimą dirbti, kurį išduoda Lietuvos darbo birža. Leidimas dirbti užsieniečiui gali būti išduodamas, jeigu Lietuvoje nėra specialisto, atitinkančio darbdavio keliamus kvalifikacinius reikalavimus, todėl darbdavys, norėdamas įdarbinti užsienietį privalo įregistruoti laisvą darbo vietą teritorinėje darbo biržoje.

Darbo birža įvertinusi tiek į darbo rinkos poreikius, tarptautinius įsipareigojimus, priima atitinkamus sprendimus dėl užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje ir išduoda leidimus dirbti. Pabrėžtina jog trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas yra sudėtingesnis ir ilgesnis procesas, lyginant su Europos Sąjungos šalių piliečiais kuriems gauti leidimo dirbti Lietuvoje nereikia.

Mūsų ekspertai padės parengti visus dokumentus, reikalingus gauti leidimą dirbti Lietuvoje ir legaliai dirbti. Galime padėti įdarbinti Lietuvoje užsieniečius, atvykusius iš ne ES šalių (Rusijos, Baltarusijos, JAV, Indijos, Nigerijos, Pakistano ir t.t.). Mes padėsime jums gauti leidimą dirbti Lietuvoje bei galime suteiksime šias paslaugas:

 1. Suteikti konsultacijas dėl leidimo dirbti išdavimo tvarkos procedūros;
 2. Parengti visus reikalingus dokumentus atitinkamoms institucijoms;
 3. Atstovauti kompetentingose institucijose (Lietuvos darbo biržoje ar kt.);
 4. Parengti darbo sutartis su užsienio šalių piliečiais pagal visus reikalavimus ir numatytus standartus (konfidencialumo sutarčių rengimas, specialiųjų sąlygų rengimas);
 5. Suteikti konsultacijas darbo sutarčių nutraukimo, pakeitimo, darbo ginčų sprendimo klausimais.

Reikalingi dokumentai:

 • Jūsų Lietuvos įmonės dokumentai;
 • Būsimo darbuotojo paso kopija;
 • Būsimo darbuotojo dokumentas apie gautą išsilavinimą;
 • Pažyma apie būsimo darbuotojo turimą patirtį;
 • Darbuotojo pasirašytas aktas, kuriame nurodyti darbo reikalavimai.

Leidimo dirbti Lietuvoje gavimo procedūra:

 1. Kai darbdavys gauna patvirtinimą iš Lietuvos darbo biržos, jis siunčia šiuos dokmentus užsienio darbuotojui. Šių dokumentų parengimo terminas – iki 2 mėnesių.
 2. Užsienio darbuotojas, gavęs dokumentus, kreipiasi į artimiausią Lietuvos ambasadą, kad gautų D-tipo vizą, kuri išduodama per 7 dienas.
 3. Kai užsienietis gauna Lietuvos vizą, jis atvyksta į Lietuvą ir turi atlikti kai kuriuos smulkius formalmus, o po to gali pradėti dirbti.

Leidimo dirbti Lietuvoje gavimo procedūra užima apie 2 mėnesius. Po to, darbdavys turi kas mėnesį mokėti už darbuotoją socialianio draudimo ir gyventoj pajamų mokesčius.

Mėlynoji kortelė – galimybė įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotoją iš užsienio.

Tačiau D-tipo vizos gavimas ne vieninelis būdas įdarbinti užsienietį. Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, kuris atvyksta iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, gali kreiptis dėl Europos Sąjungos Mėlynosios kortelės suteikimo.

Būtent ES Mėlynoji kortelė suteikia teisę ir dirbti, ir apsigyventi bet kurioje ES valstybėje narėje (išskyrus Jungtinę Karalystę, Airiją ir Daniją). Melynoji kortelė vertintina kaip viena patogiausių priemonių: ji gaunama mažiausiai 3 metų terminui. Vis dėlto, Lietuvoje ja darbdaviai naudojasi vis dar vangiai.

Taigi, asmuo, pretenduojantis į ES Mėlynosios kortelės gavimą, turi būti ne ES pilietis, aukštos kvalifikacijos specialistas (turėti aukštąjį, universitetinį išsilavinimą), turintis penkerių metų profesinę darbo patirtį bei darbo sutartį arba galiojantį darbo pasiūlymą ES valstybėje. Taigi, darbdaviams, siekiantiems įsivežti nekvalifikuotą pigią darbo jėgą, ES Mėlynoji kortelė – netinkams pasirinkimas.

Ši alternatyva tinka aukštos kvalifikacijos užsieniečiams, kurie gali pradėti dirbti Lietuvoje iš karto po to, kai pateikia paraišką dėl ES Mėlynosios kortelės išdavimo. ES Mėlynosios kortelės privilegija gali pasinaudoti ir aukštos kvalifikacijos specialistų šeimos nariai. Tai sutuoktinis, partneris, su kuriuo oficialiai yra įregistruota partnerystė, nepilnamečiai vaikai, taip pat seneliai, tėvai, vaikai, vaikaičiai, kuriems ne trumpiau nei metus buvo teikiamas išlaikymas ir kurie negalėjo gauti išlaikymo gyvendami savoje šalyje. Kortelės turėtojams garantuojamos vienodos kaip ir ES piliečiams teisės į darbo sąlygas, taip pat suteikiama galimybė judėti Šengeno erdvėje, suteikiamos socialinės apsaugos ir ekonominės teisės ir svarbiausia – nuolatinio leidimo gyventi ES perspektyva.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Prisijungime prie mūsų gausau būrio sekėjų ir nepraleiskite geriausių pasiūlymų